Posted on

Projektowana charakterystyka energetyczna

miasto

Zgodnie z polskim prawem, każdy projekt architektoniczno-budowlany musi posiadać dołączoną projektowaną charakterystykę energetyczną. Przeczytaj, czym jest projektowana charakterystyka energetyczna, kto ją wykonuje i w jakim celu jest tworzona.

Projektowana charakterystyka energetyczna – regulacje w polskim prawie

Kwestia konieczności przygotowania projektowanej charakterystyki energetycznej jako części projektu architektoniczno-budowlanego wynika z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Z tego obowiązku mogą być zwolnione jedynie niewielkie budynki inwentarskie, pomieszczenia gospodarcze i składowe. Obowiązek przedstawienia projektowanej charakterystyki energetycznej występuje również przy budowie domów jednorodzinnych.

Czym jest projektowana charakterystyka energetyczna i w jakim celu się ją wykonuje?

Projektowana charakterystyka energetyczna przypomina nieco świadectwo energetyczne budynku. Różnica polega na tym, że świadectwo energetyczne wykonuje się dla budynku, który już istnieje. Projektowana charakterystyka energetyczna, powstaje wcześniej, na etapie przygotowania projektu obiektu. Dzięki temu możliwe jest wczesne przeanalizowanie różnych rozwiązań i zbadanie ich wpływu na zapotrzebowanie energetyczne. Przygotowanie charakterystyki energetycznej ułatwia wybór wariantów wydajnych i ekologicznych. Prawidłowo, rzetelnie wykonana projektowana charakterystyka energetyczna może oznaczać duże oszczędności.

Kto może wykonać projektowaną charakterystykę energetyczną?

Projektowaną charakterystykę energetyczną może wykonać jedynie osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia: ukończone studia magisterskie i uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, instalacyjnej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoba, która podejmuje się tego zadania musi również posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Nie mogą być w przeszłości karane za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi ani za przestępstwa skarbowe.

Dodaj komentarz