Continue reading Kiedy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego?

Kiedy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego?

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom, które pracują w sąsiedztwie urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, należy regularnie wykonywać jego pomiary. Regularne wykonywanie pomiarów pozwala na objęcie szczególną ochroną osoby zatrudnione w strefie niebezpiecznej, zagrożenia i pośredniej. Przeczytaj, kiedy zgodnie z prawem powinno wykonywać się pomiary pola elektromagnetycznego. Źródła prawa: Częstotliwość wykonywania pomiarów pola elektromagnetycznego jest w Polsce…

Read more Kiedy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego? 0 Comment on Kiedy wykonuje się pomiary pola elektromagnetycznego?